Kim jesteśmy


Związek Pracodawców Przemysłu Rozrywkowego i Gier („ZPPRiG”) jest organizacją zrzeszającą pracodawców, których działalność gospodarcza dotyczy szeroko rozumianego sektora rozrywki i gier.

ZPPRiG skupia przedsiębiorców obecnych na rynku od kilkunastu lat, o dużym doświadczeniu i ugruntowanej opinii jako odpowiedzialnych pracodawców i uczestników rynku.

ZPPRiG powstał:


Z pasji do: 

  • budowania biznesu wokół rozwiązań konsumenckich i dostarczających konsumentom nowych możliwości w zakresie spędzania czasu wolnego,
  • ciągłego rozwoju i równego konkurowania na rynku,
  • nowinek technicznych i odpowiedzialności w ich wykorzystaniu,

 

Z troski o:

  • brak postępującego wzrostu wiedzy administracji publicznej dotyczącej sposobu funkcjonowania sektora rozrywki i gier, a także typowych zachowań konsumentów,
  • brak świadomych i racjonalnych działań mających umacniać równą konkurencję na rynku w sektorze rozrywki i gier,
  • niedostateczne mechanizmy chroniące konsumentów przed udziałem w nielegalnym hazardzie.
 

ZPPRiG powstał aby działać na rzecz rozwoju rynku, a nie na rzecz partykularnych interesów poszczególnych jego uczestników.

ZPPRiG stawia na dialog i współpracę, a także na szeroki transfer wiedzy o sektorze ze strony biznesu do regulatora i administracji oraz innych uczestników tego sektora.

Nasze cele


Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze rozrywki i gier, w tym:

  • kształtowanie warunków uczciwej konkurencji na rynku krajowym,
  • reprezentowanie interesów sektora wobec organów władzy publicznej oraz innych organizacji gospodarczych,
  • konsultowanie i proponowanie zmian do ustawodawstwa oraz polityki społecznej i ekonomicznej organów władzy publicznej dotyczących sektora;
  • wzrost poziomu wiedzy o sektorze rozrywki i gier u uczestników rynku, w tym konsumentów, dostawców towarów i usług, podmiotów prowadzących działalność ukierunkowaną na poprawę jakości spędzania czasu wolnego, pracowników i organów władzy publicznej,
  • budowanie tożsamości i kreowanie wizerunku branży rozrywkowej w środkach masowego przekazu oraz wśród konsumentów, dostawców towarów i usług, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i organów władzy publicznej.